post@deschoneschrijfster.nl 06 24 21 18 09

De jaarverslagen zijn weer opgeleverd!

08/05/2019

Heerlijk afwisselende opdrachten zijn het altijd, de jaarverslagen die ik mag maken voor mijn klanten. Voor de één houd ik tientallen interviews met bewoners, relaties of medewerkers. De ander levert teksten van verschillende afdelingen aan waar ik een mooi geheel van maak. Een derde laat de gehele coördinatie aan mij over, van tekst en fotografie tot vormgeving. Ik zie jaarverslagen in print, online, als website. Of in combinatie. Dit voorjaar werkte ik aan vier jaarverslagen. En het resultaat mag er zijn!

Petersburg Consultants

In februari verscheen het jaarbeeld van ingenieursbureau Petersburg Consultants. In dit jaarbeeld schetsten we kort de hoogtepunten van 2018. In tekst en beeld. De vormgeving werd verzorgd door mijn samenwerkingspartner Peter van Dam.

MEE Zuid-Holland Noord

Elk jaar levert MEE Zuid-Holland Noord uit Den Haag een verantwoordingsverslag aan bij de diverse gemeenten voor wie ze werken. Dit jaar wilde MEE iets extra’s doen, namelijk een verslag toevoegen met bijzondere activiteiten en verhalen van medewerkers en cliënten. Ik schreef alle teksten voor het jaarverslag, onder meer door diverse interviews te houden. Bekijk het jaarverslag van MEE Zuid-Holland Noord

Dudok Wonen

Al jaren herschrijf ik het jaarverslag voor Dudok Wonen uit Hilversum. Verschillende medewerkers van de woningcorporatie leveren teksten aan voor dit verslag. Ik maak er een consistent, prettig leesbaar geheel van. Ook maak ik altijd een samenvatting in duidelijke taal. Bekijk het jaarverslag van Dudok Wonen 

Moviera

Voor Moviera uit Ede interviewden collega Annet Koops en ik verschillende medewerkers en relaties over de ontwikkelingen in 2018. Het thema van het jaarverslag was ketensamenwerking. We voerden bijzondere gesprekken over onder meer het Keurmerk Vrouwenopvang, het TechTeam Huiselijk Geweld en een onderzoek naar ervaringsdeskundigheid. Bekijk het jaarbeeld van Moviera