post@deschoneschrijfster.nl 06 24 21 18 09

Teksten over de AVG? Dan wel in klare taal!

16/05/2018

Een privacyverklaring op je website is één van de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe wet die ingaat op 25 mei 2018. Maar dan wel een verklaring in klare taal, zodat je klanten meteen weten wat je bedoelt.

Sinds gisteren staat er een privacyverklaring op de contactpagina van mijn site. Ik was blij met de stap-voor-stap-handleiding van mijn beroepsvereniging Tekstnet, zodat ik wist aan welke voorwaarden ik als ondernemer moet voldoen. Natuurlijk ga ik altijd al zorgvuldig om met de gegevens van mijn opdrachtgevers. Nu is dit nog preciezer wettelijk vastgelegd. De AVG is een wet waaraan ik als ondernemer moet en wil voldoen. Tegelijkertijd vond ik  het een mooie aanleiding om eens kritisch te kijken naar zaken als IP-adressen, zakelijke telefoonnummers die ik bewaar en de manier waarop ik omga met foto’s.

Brieven herschrijven

Verder herschrijf ik deze weken diverse brieven voor opdrachtgevers. Brieven voor hun klanten, met daarin een heldere uitleg over de veranderingen die voortkomen uit de nieuwe wet. Omdat wetteksten niet eenvoudig leesbaar zijn, schakelen klanten mij in om de teksten begrijpelijk én juridisch kloppend te maken. Zo weet de klant van mijn klant straks precies waar hij aan toe is.