post@deschoneschrijfster.nl 06 24 21 18 09

Digitoegankelijk & drempelvrij

18/10/2019

Potjes met extra geld, hulp in huis, ondersteunende gesprekken … zorg, welzijn en gemeenten bieden op allerlei manieren hulp. Maar hoe vinden mensen de hulp die ze nodig hebben in de wirwar van regelingen? Klare taal helpt! Een ingewikkelde website werpt een enorme drempel op. En ook brieven en folders zijn vaak onleesbaar. Gemeenten zijn inmiddels verplicht om ‘digitoegankelijk’ te zijn. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe verlaag je als organisatie je spreekwoordelijke hoge drempel?

Een voorbeeld uit de praktijk. Mevrouw Jansen heeft een bijstandsuitkering. Haar zoon is een getalenteerd voetballer en mag doorstromen naar een selectieteam. Maar het lidmaatschap van de club en de voetbalspullen zijn duur. Daarom wil mevrouw Jansen de gemeente om een financiële bijdrage vragen. Van vriendinnen heeft ze gehoord dat dat mogelijk is.

De website als zoekplaatje

Op de website van de gemeente zoekt mevrouw informatie. En dat valt nog niet mee. Met hulp van de buurvrouw worden vele pagina’s aangeklikt voordat mevrouw een moeizaam leesbare tekst vindt over de regeling Individuele inkomenstoeslag. Ze zoekt en leest. Hoe moet ze nou een aanvraag doen? Dat wordt uiteindelijk pas duidelijk na een telefoontje met de gemeente. Daar zit iemand die in klare taal uitlegt wat ze doen moet. Stap voor stap, met geduld en op vriendelijke toon. Die klare taal is op de website ver te zoeken.

Moeilijke brief

De aanvraag gaat de deur uit. Een paar weken later ontvangt mevrouw een brief.


Pas na drie keer lezen begrijpt mevrouw wat er staat. ‘O, dit gaat dus over dat extra geld voor de voetbalclub van Stan!’ De taal is ingewikkeld, de toon kortaf. Ook al bevat de boodschap slecht nieuws, er zijn genoeg mogelijkheden om een vriendelijke brief te schrijven, in heldere taal. De sympathieke toon van de gemeentemedewerker aan de telefoon kun je ook gebruiken op papier en in webteksten.

Drempelvrije websites

Begrijpelijke taal verlaagt drempels en opent deuren. Met duidelijke teksten help je je lezer. En dat niet alleen: het bespaart je organisatie veel geld. Want mensen als mevrouw Jansen pakken uiteindelijk wanhopig de telefoon. De klantenservice had niet tussenbeide hoeven komen als mevrouw de informatie op de website en de brief in één keer begrepen had. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft de overheid drempelvrije websites verplicht gesteld.

Zorg voor een toegankelijksheidsverklaring

Met een toegankelijkheidsverklaring laat een overheidsinstelling zien dat haar website geen drempels opwerpt: de site is overzichtelijk, gebruikers kunnen snel vinden wat ze zoeken en de website is geschreven in duidelijke taal. Ook organisaties die veel met de gemeente te maken hebben, zoals woningcorporaties en organisaties voor zorg en welzijn, hebben straks de verplichting om drempelvrij te zijn. En terecht. Want waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan!

Safari Drempelvrij

Afgelopen zomer schreven collega Annet Koops en ik voor een GGZ-instelling voor jongeren honderd webteksten in duidelijke taal. B1, voor de kenners. Op de site zien jongeren en hun ouders straks in één oogopslag hoe deze instelling ze kan helpen. En op welke manier dat gebeurt. De teksten zijn niet geschreven door de expert, maar vanuit de vragen van de websitebezoeker. En juist daarmee toont de organisatie haar expertise. Aansluiten bij je lezer, dáár draait het om. Is jouw organisatie ook op zoek naar meer helderheid? Kies dan voor Safari Drempelvrij. Samen met jullie afdeling communicatie kijken we wat er nodig is om jullie website en overige communicatiedragers toegankelijk te maken. We denken graag met je mee.

JA, vertel me meer over Safari Drempelvrij!

Foto muur met tekstbordje: Daniel Ali on Unsplash